Bestyrelse

Organisation

Agersted Varmeværk er A.m.b.A. (Andelsselskab med begrænset ansvar) der har 305 forbruger.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den sidste Torsdag i September efter regnskabets afslutning, som går fra den 01-06 til den 31-05.

Generalforsamlingen vælger Varmeværkets bestyrelse, som består af 5 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges for 2 år af gangen fordelt med 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige år.

Endvidere vælger generalforsamlingen revisor og 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år af gangen.

 

Bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.


Formand.

Poul Erik Pedersen
Bjeldbak 5
9330 Dronninglund
Tlf: 98 85 40 86

Lars Søndergaard Juhl
Anlægsvej 2
9330 Dronninglund
Tlf: 98 85 46 35

Jan Thaibert
Gl. Kongevej 36
9330 Dronninglund
Tlf: 98 85 45 30

 

Peter Jensen

Bakkevej 3
9330 Dronninglund
Tlf: 98 85 42 55

Jacob Hassingboe

Gl. Kongevej 9
9330 Dronninglund

  • Gl. Kongevej 5 9330 Dronninglund
  • 98 85 41 19
  • 40 44 41 55
  • E-mail: agerstedvarme@get2net.dk