Flyttemeddelelse

 • Forbrugernummer
 • Fraflytters navn
 • Fraflytters adresse
 • Fraflytters postnummer og by
 • Fraflytters nye adresse
 • Fraflytters nye postnummer og by
 • Fraflytters Email
 • Fraflytters Telefonnummer
 • Fraflytters Reg. og kontonummer

 • Flyttedato
 • Målerstand fjernvarmevand (m3)

 • Indflytters navn
 • Indflytters telefonnr
 • Evt. besked

 • Indflytter status
 • Gl. Kongevej 5 9330 Dronninglund
 • 98 85 41 19
 • 40 44 41 55
 • E-mail: agerstedvarme@get2net.dk