Priser

Agersted Varmeværk

 

 

Prisblad for Agersted Varmeværk 2018 / 2019

 

 

 

ekskl. moms

moms

inkl. moms

 

 

Fast afgift privat / m2 efter BBR

 20,00 kr.

5,00 kr

25,00 kr.

 

 

Fast afgift erhverv

 0,00 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.

 

 

Målerleje privat

 500,00 kr.

125,00 kr.

625,00 kr.

 

 

Målerleje erhverv

 500,00 kr.

125,00 kr.

625,00 kr.

 

 

MWh pris privat

175,00 kr.

43,75 kr.

218,75 kr.

 

 

m3 pris privat

2,00 kr.

0,50 kr.

2,50 kr.

 

 

MWh pris erhverv

320,00 kr.

 80,00 kr.

400,00 kr.

 

 

m3 pris erhverv

2,00 kr.

0,50 kr.

2,50 kr.

 

 

Gebyr ved for sen betaling

 100,00 kr.

0,00 kr.

100,00 kr.

 

 

Gebyr flytteopgørelse

125,00 kr.

31,25 kr.

156,25 kr.

 

 

Lukning og genoplukning

 300,00 kr.

75,00 kr.

375,00 kr.

 

 

Tilslutningsafgift

 20.000,00 kr.

5.000,00 kr.

25.000,00 kr.

 

 

 

 

 

Varmeværket giver max kr. 10.000,00 ekskl. moms til stikledning erhvervsforbruger

 

 

”Varmeværket kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at varmeværket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren. Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inder der stilles krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Der vil blive stillet krav om depositum, såfremt der umiddelbart inden kravet stilles, har været et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne”

 

  • Gl. Kongevej 5 9330 Dronninglund
  • 98 85 41 19
  • 40 44 41 55
  • E-mail: agerstedvarme@get2net.dk