Priser

Priser

Agersted Varmeværk  
Prisblad for Agersted Varmeværk 1-6-2023 / 31-05-2024  
 ekskl. moms        momsinkl. moms  
Fast afgift privat / m2 efter BBR        20,00 kr.       5,00 kr      25,00 kr.  
Fast afgift erhverv          0,00 kr.       0,00 kr.        0,00 kr.  
Målerleje privat      500,00 kr.   125,00 kr.    625,00 kr.  
Målerleje erhverv      500,00 kr.   125,00 kr.    625,00 kr.  
MWh pris privat      530,00 kr.     132,50,00 kr.    662,5,00 kr.  
m3 pris privat          2,00 kr.       0,50 kr.         2,50 kr.  
MWh pris erhverv      698,00 kr.   174,50 kr.     872,50 kr.  
m3 pris erhverv          2,00 kr.       0,50 kr.         2,50 kr.  
Gebyr ved for sen betaling      100,00 kr.       0,00 kr.     100,00 kr.  
Gebyr flytteopgørelse      125,00 kr.     31,25 kr.     156,25 kr.  
Lukning og genoplukning      300,00 kr.     75,00 kr.     375,00 kr.  
Tilslutningsafgift 20.000,00 kr.5.000,00 kr.25.000,00 kr.  
   
Varmeværket giver max kr. 10.000,00 ekskl. moms til stikledning erhvervsforbruger  
”Varmeværket kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at varmeværket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren. Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inder der stilles krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Der vil blive stillet krav om depositum, såfremt der umiddelbart inden kravet stilles, har været et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne”