Ofte stillede spørgsmål

Vi glæder os til at byde dig velkommen på fjernvarmenettet!

En miljøvenlig og økonomisk varmeforsyning.

1.     Bedre indeklima

2.     Jævn varme overalt i huset

3.     Afgiver ingen tør luft

4.     En boligforbedring

5.     Forøger husets værdi

6.     Billig og prisstabil

7.     El-besparende

8.     Ingen lugt- og ingen støjgener

9.     Minimal vedligeholdelse

10.  Pladsbesparende

11.   Ingen genbestilling

12.  Miljøvenlig

Agersted Varmeværk har en varmepris, der nemt kan konkurrere med olie. Ved nedenstående beregningseksempel kan du se, hvad fjernvarme koster om året sammenlignet med olie som varmekilde. Eksemplet er baseret på et parcelhus på 130 m2. Olieprisen er sat til dagsprisen på kr. 11,00 pr. liter. Prisen på fjernvarme er gældende 2014/2015 på kr. 437,50 pr. MWh.

 

Driftsudgifter med oliefyr
Olie 2.500 l svarende til 17,500 MWh
2.500 l a kr. 8,00 Kr. 20.000,00
El til fyr og pumpe Kr. 700,00
Skorstensfejer Kr. 300,00
Service og vedligehold Kr. 1.000,00
Afskrivning (Oliefyr/kedel)kr. Kr. 1.500,00
I alt om året Kr. 23.500,00
Driftsudgifter med fjernvarme
17,500 MWh á kr. 235,00 Kr. 4112,50
M3 x 2,50 kr.  Der bruges 752,50 m3 til 17,5 MWh

ved en afkøling på 20C

Kr. 1881,25
Fast m2-bidrag (hus på 130 m2) x kr. 25 Kr. 3.250,00
Abonnement Kr. 625,00
I alt om året Kr. 9.868,75
Alle priser er incl. moms.
Årlig besparelse fra olie til fjernvarme Kr. 13.631,25