Agersted Varmeværk
Prisblad for Agersted Varmeværk 20-10-2021 / 31-05-2022
ekskl. moms         moms inkl. moms
Fast afgift privat / m2 efter BBR         20,00 kr.        5,00 kr       25,00 kr.
Fast afgift erhverv           0,00 kr.        0,00 kr.         0,00 kr.
Målerleje privat       500,00 kr.    125,00 kr.     625,00 kr.
Målerleje erhverv       500,00 kr.    125,00 kr.     625,00 kr.
MWh pris privat       552,00 kr.      138,00 kr.     690,00 kr.
m3 pris privat           2,00 kr.        0,50 kr.          2,50 kr.
MWh pris erhverv       708,00 kr.    117,00 kr.      885,00 kr.
m3 pris erhverv           2,00 kr.        0,50 kr.          2,50 kr.
Gebyr ved for sen betaling       100,00 kr.        0,00 kr.      100,00 kr.
Gebyr flytteopgørelse       125,00 kr.      31,25 kr.      156,25 kr.
Lukning og genoplukning       300,00 kr.      75,00 kr.      375,00 kr.
Tilslutningsafgift  20.000,00 kr. 5.000,00 kr. 25.000,00 kr.
Varmeværket giver max kr. 10.000,00 ekskl. moms til stikledning erhvervsforbruger
”Varmeværket kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at varmeværket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren. Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inder der stilles krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Der vil blive stillet krav om depositum, såfremt der umiddelbart inden kravet stilles, har været et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne”