Agersted Varmeværk
Prisblad for Agersted Varmeværk 2019 / 2020
ekskl. moms moms inkl. moms
Fast afgift privat / m2 efter BBR  20,00 kr. 5,00 kr 25,00 kr.
Fast afgift erhverv  0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr.
Målerleje privat  500,00 kr. 125,00 kr. 625,00 kr.
Målerleje erhverv  500,00 kr. 125,00 kr. 625,00 kr.
MWh pris privat 534,00 kr. 113,50 kr. 667,50 kr.
m3 pris privat 2,00 kr. 0,50 kr. 2,50 kr.
MWh pris erhverv 678,23 kr. 169,55 kr. 847,78 kr.
m3 pris erhverv 2,00 kr. 0,50 kr. 2,50 kr.
Gebyr ved for sen betaling  100,00 kr. 0,00 kr. 100,00 kr.
Gebyr flytteopgørelse 125,00 kr. 31,25 kr. 156,25 kr.
Lukning og genoplukning  300,00 kr. 75,00 kr. 375,00 kr.
Tilslutningsafgift  20.000,00 kr. 5.000,00 kr. 25.000,00 kr.
Varmeværket giver max kr. 10.000,00 ekskl. moms til stikledning erhvervsforbruger
”Varmeværket kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at varmeværket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren. Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inder der stilles krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Der vil blive stillet krav om depositum, såfremt der umiddelbart inden kravet stilles, har været et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne”