Om Vandværket

Retningslinjer om varmtvandsbeholder og varmeveksler.

Opvarmning af varmt brugsvand skal ske ved hjælp af varmtvandsbeholder. Taget i betragtning at vi har et langt ledningsnet, er det vigtigt, at dette dimensioneres så optimalt som muligt, både med hensyn til forsyningssikkerhed som med hensyn til økonomien (afkøling af ledningsnettet).

Det skal derfor gøres klart, at alle nye installationer til brugsvand skal benytte varmtvandsbeholder, og at udskiftning af gennemstrømningsvandvarmer sker ved overgang til varmtvandsbeholder. Ønsker en forbruger alligevel at bruge gennemstrømsvandvarmer, er dette derfor på forbrugerens egen risiko og Agersted varmeværk påtager sig ingen ansvar driftsmæssigt eller økonomisk.

 

Det varme vand Temperaturen på det varme vand fra hanen bør ikke overstige 50° C. Ved en højere temperatur opstår der risiko for kalkdannelser i varmtvandssystemet, og det kan medføre tilkalkning af vandvarmeren.

Vask ikke op under rindende vand, og husk at brusebad er mere energibesparende, og derfor også billigere, end karbad. I et almindeligt badekar bruger man typisk ca. 125 liter vand. Med et 5 minutter langt brusebad bruger man ca. 45 liter vand.